Skadehjälp

När skadan inträffat kan det vara svårt att formulera ihop en korrekt skadeanmälan. Vad behöver vara med i anmälan och vem ska ha den? Hur fungerar det rent praktiskt etc.

Lämna det till oss att sammanställa skadeanmälan samt ta fram de dokument försäkrings-bolagets skadereglerare efterfrågar för att kunna göra en korrekt bedömning i ersättningsfrågan.

Vi kontaktar din revisor, byggare, konsult mm för att lyfta fram de relevanta svaren i skadan.

Teckna ett serviceavtal med oss där du enbart betalar en låg abonnemangsavgift om ingenting händer, men du står i första ledet när skadan inträffar.

Behöver du hjälp efter inträffad skada debiteras timarvode enligt överenskommelse.

Rulla till toppen