Klagomål

Om det skulle bli fel!

För oss är det viktigt att du är nöjd. Därför är det betydelsefullt att du hör av dig om du har några klagomål gällande förmedlingen. Då kan vi rätta till eventuellt missförstånd och klara upp orsaken till missnöjet eller felet.

Är du fortfarande inte nöjd skall klagomålet anmälas till:

Klagomålsansvarig
Försäkringsrådgivarna AB
Sjövägen 3

184 52 Österskär

Du kan även maila på adressen info@hibecon.se

Klagomålet skall framföras skriftligen, inom skälig tid, och där orsaken till missnöjet skall framgå.

Om du efter detta inte är nöjd med vårt beslut efter prövning, kan du alltid vända sig till allmän domstol alternativt skiljedomsförfarande.

Rulla till toppen