Hur jobbar vi?

Att ordna en korrekt försäkring kan många gånger vara svårt i det breda utbud som finns av olika försäkringsformer. Försäkringsrådgivarna skräddarsyr försäkringar efter kundens behov och önskemål.

Genom den fullmakt som kunden skriver på, får Försäkringsrådgivarna ensam rätt att företräda kunden gentemot försäkringsbolagen. Vårt samarbete regleras i ett uppdragsavtal som beskriver omfattningen av uppdraget.

Detta följer i princip fyra steg:

 • Behovsanalys
  Behovsanalysen innebär att vi kartlägger och analyserar kundens behov av försäkring. Vilken risk ligger på kundens exponering och verksamhet? Vad kan kunden drabbas av och vad det får för följder?
 • Upphandling
  När behovsanalysen är färdig sker upphandlingen. Vi bjuder in ett flertal svenska som utländska försäkringsbolag, med hänsyn till riskens beskaffenhet och behov, att lämna offert.
 • Utvärdering
  När försäkringsbolagen lämnat sina förslag på vår behovsanalys skärskådar vi deras svar och utvärderar skillnader i omfattning, villkor och pris. Vi analyserar vad skillnaderna innebär för just vår kund. Vi skräddarsyr försäkringsvillkor efter kundens behov och skapar speciella försäkringar om så behövs.
 • Skötsel/underhåll
  När försäkringen börjat gälla fortsätter vårt arbete med skötsel och underhåll. Den innebär att vi kontinuerligt uppdaterar försäkringen, informerar om nya produkter på marknaden, utbildar ledning och anställda i säkerhets- och försäkringsfrågor.
Rulla till toppen